Nederlandse tv series
dvd NR.
TITEL
 

Terug naar Index

DVD126
4 dvd`s

 

MORGEN GEBEURT HET
NL 1957-1959 ZW-360 minuten

Achttiendelige serie kinderprogramma's over de avonturen van professor Plano, gebaseerd op een science-fictionverhaal van Mies Bouhuys.
Acteurs: Ton Lensink (professor Plano), Dries Krijn (Vogelman 3), Manfred Schulte (Peter Zandvliet), Piet Kamerman (ruimteman/Geneman/Asteros), Jan Wegter (terreinwacht Goedhart), Ferd Sterneberg (professor Mannaert), Frits Butzelaar (Apeiron), Bob Verstraete (Frits van der Ende), Jaap Maarleveld (Robot Ostragon), John Soer (Hyperion/Alkeitos) en Walter van der Kamp (eskaderleider Alfa)

Afl. 1: Een vreemd voorwerp in de ruimte 16-10-1957
In deze eerste aflevering probeert professor Plano vanaf het observatiestation contact te krijgen met Vogelman 3 in satelliet De Karin, maar er is een storing. Dan ontdekt hij Peter Zandvliet die stiekem het observatiestation is binnengedrongen en nieuwsgierig is naar de satelliet. Als hij uiteindelijk contact krijgt vliegt er een vreemd voorwerp vanuit de ruimte langs Vogelman 3 richting aarde.

Afl. 2: De indringer 13-11-1957
Professor Plano en Vogelman 3 proberen er achter te komen wat het vreemde voorwerp is dat richting aarde vliegt. Het blijken drie halve bollen te zijn die met zeer grote snelheid de aarde naderen en weer terugkeren naar satelliet De Karin. Dan wordt Vogelman 3 bezocht door een ruimteman en in een trans gebracht. De ruimteman brengt vervolgens vermomd als mens een bezoek aan professor Plano en Peter Zandvliet.

Afl. 3: Nachtelijk bezoek 11-12-1957
Geneman is op bezoek bij professor Plano en Peter. Hij geeft zich uit voor een vogelkenner terwijl hij in werkelijkheid de ruimteman is die eerder in satelliet De Karin was binnengedrongen. Alleen Peter gelooft hem niet. Ondertussen denkt Vogelman 3 dat zijn ontmoeting met de ruimteman een droom is geweest. Professor Plano ontdekt een trillende ring die de satelliet omgeeft.

Afl. 4: Vriendschap 22-01-1958
Geneman, die in werkelijkheid Asteros heet, afkomstig is van de planeet Hyperion. Hij is onderweg naar satelliet De Karin. Daar vertelt hij Vogelman 3 dat hij vriendschap wil sluiten en iedereen wil uitnodigen voor een bezoek aan Hyperion.

Afl. 5: Hallo Karin... 19-02-1958
Professor Plano nodigt zijn collega professor Mannaert uit om samen met hem Asteros te ontvangen. Asteros zijn reis naar de aarde wordt tijdelijk belet door Hyperions maar dmv telepathie lukt het Asteros toch zijn reis naar de aarde voort te zetten. Als Mannaert gearriveerd is en het verhaal over Asteros te horen krijgt, gelooft hij Plano niet en denkt hij dat Plano overwerkt is. De Hyperions zijn het niet eens met Asteros en ontvoeren Vogelman 3.

Afl. 6: Het vertrek 19-03-1958
Asteros is gearriveerd bij professor Plano die hem ondervraagt over Hyperion en zijn bevolking. Asteros nodigt hem uit een bezoek te brengen aan Hyperion waar hij ook de ontvoerde Vogelman 3 zal ontmoeten. Omdat professor Plano via een brief heeft vernomen dat hij is ontheven van zijn functie besluit hij mee te gaan met Asteros. Goedhart blijft achter op het observatiestation. Peter weet ook ongezien aan boord te komen van de vliegende schotel van Asteros.

Afl. 7: Los van de aarde 16-04-1958
Professor Plano en Asteros zijn onderweg naar Hyperion. Tijdens de reis ontdekken ze dat Peter ook aan boord is. Dan krijgt Asteros contact met de Hyperions die informatie hebben gekregen van Vogelman 3 over professor Plano. Door een misverstand zijn ze van mening dat Plano een geheim heeft dat afhandig gemaakt moet worden. De Hyperions willen dan ook niet dat Asteros hem uitnodigt op Hyperion.

Afl. 9: Wachten 31-05-1958
Professor Plano en Peter wachten in de luchtsluis van hun ruimteschip op een bericht van Asteros die alleen naar Hyperion is gegaan. Dan arriveert de Hyperion Apeiron. Hij komt met het aanbod Plano en Peter terug te brengen naar de aarde om te voorkomen dat ze gevangenen worden van de Hyperions. Vogelman 3 moet op Hyperion achterblijven. Vanaf een ander ruimteschip maakt Vogelman 3 contact met Plano en overtuigt hem ervan dat hij naar de aarde moet teruggaan.

Afl. 10: Binnenkort 28-06-1958
Journalist Frits van der Ende dringt binnen bij Goedhart. Van der Ende probeert achter het geheim van de Hyperions te komen. Als Plano, Peter en Apeiron zijn gearriveerd vraagt Frits van der Ende of Plano een reisverslag wil maken. Dan overhandigt Van der Ende aan Plano een publicatie van een interview met Mannaert, waarin hij Plano's ruimtereis naar voren brengt. Ook heeft Mannaert de regering ingelicht. In een telefonisch gesprek met Den Haag wordt duidelijk dat de regering achter Plano staat.

Afl. 11: Hyperion 03-09-1958
Professor Plano krijgt bericht van Hyperion dat hij wordt verwacht. Samen met Peter en Apeiron brengt hij een bezoek aan Hyperion. Apeiron legt uit dat ze eerst zullen worden verhoord door het presidium voordat ze zullen worden toegelaten tot de centra, zoals centrum Alfa. Dan wordt Apeiron plotseling weggestraald en krijgen ze bezoek van Vogelman 3.

Afl. 12: Het verhoor 01-10-1958
Vogelman 3 wordt door de Hyperions achtergehouden in het ruimteschip en worden Plano en Peter op een planeet gezet. Plano vermoedt dat de Hyperions hen eerst willen observeren. Dan arriveert robot Ostragon in opdracht van het presidium. Hij meldt dat het presidium onderzoekt of Plano macht heeft over andere wezens. Ostragon vertrekt weer als de Hyperions erachter komen dat dit niet zo is. Dan doet Peter uit ongeduld een oproep aan Hyperion 52 of ze nu eindelijk Hyperion en de centra mogen zien. Het verzoek wordt ingewilligd en Apeiron komt hen halen.

Afl. 13: Het plan 29-10-1958
Plano, Apeiron en Peter zijn op Hyperion gearriveerd. Dan vernemen ze van een robot dat er allemaal eskaders de lucht in worden gestuurd door de Hyperions. Ze komen erachter dat de eskaders op weg zijn naar de aarde en verzinnen een list om de robot uit te horen. Die vertelt hen dat de eskaders op weg zijn naar de aarde om daar een nieuw interplanetair station van de aarde te gaan maken. Ze zetten de robot aan de opperste Hyperion bij hen te ontbieden om zo te voorkomen dat de aarde wordt bezet.

Afl. 14: De laatste kans 26-11-1958
Professor Plano neemt contact op met Goedhart. Dmv een bericht waarschuwt hij Goedhart dat eskaders van Hyperion onderweg zijn naar de aarde en de aardebewoners willen evacueren naar andere planeten. Verder proberen Apeiron en Plano contact te krijgen met de opperste Hyperion en dmv de robot te voorkomen dat de ruimteschepen binnen de dampkring komen van de aarde.

Afl. 15: Tussen twee vuren 04-02-1959
Professor Plano en Apeiron zijn nog steeds drukdoende te voorkomen dat de eskaders van Hyperion binnen de dampkring komen van de aarde. Plano draagt Goedhart op het informatiecentrum te sluiten en geen informatie door te spelen naar de pers of de regering. Professor Mannaert is het hier echter niet mee eens en zendt een bericht uit een waarnemer, de Logos de lucht in te sturen die informatie kan inwinnen. Plano, ingelicht door Goedhart, probeert Mannaert van deze actie af brengen. Als Apeiron contact krijgt met de opperste Hyperion probeert hij de bezetting van de aarde te voorkomen. Ondertussen gaat de Logos de lucht in.

Afl. 16: Hyperion 1 grijpt in 04-03-1959
Alkeitos arriveert op Hyperion. Tijdens het verhoor probeert Plano Alkeitos zo ver te krijgen dat hij van zijn oorspronkelijke plan, de overname van de aarde, afziet. Via eskaderleider Alfa krijgt Alkeitos te horen dat er een waarnemingssateliet vanaf de aarde de ruimte in is gestuurd. Plano meldt aan Goedhart dat hij alles in de openbaarheid mag brengen, maar dat niemand iets mag ondernemen. Verder zet Plano Alkeitos aan op zoek te gaan naar Vogelman 3.

Afl. 17: De aftocht 01-04-1959
Plano krijgt contact met Vogelman 3 die niet precies weet waar hij zich bevindt. Hij zit op een onbekende planeet die als landingsbaan kan dienen voor de Hyperions. Plano en Alkeitos gaan op zoek naar de planeet. Goedhart stuurt het bericht rond dat er geen waarnemingssatelieten meer mogen worden gelanceerd. Een aantal eskaders verbreekt het contact met Hyperion en verandert van richting. Er ontstaat een strijd tussen de verschillende eskaders. Door ingrijpen van Plano blazen ze de aftocht.