Nederlandse tv series 
dvd NR.
TITEL
 

Terug naar Index

DVD145
1 dvd

 

MAX HAVELAAR
1985K - 161 minuten
Regie: 

4 delige tv serie. Max Havelaar, de pas benoemde assistent-resident van Lebak, probeert aan de corruptie en de misdaad van de inlandse adel een eind te maken. De Gouverneur-Generaal blijkt daar echter niet van gediend en werkt hem op allerlei manieren tegen en ontslaat hem uiteindelijk. Woedend probeert Max nog bij de Gouveneur-Generaal beklag te doen, die heeft door "ziekte" echter geen tijd. Dan realiseert Max zich dat het allemaal geen zin meer heeft, het schilderij van Willem III ten spijt.