Nederlandse films op dvd
dvd NR.
TITEL
 

Terug naar Index

DVD96

 

EEN KONINKRIJK VOOR EEN HUIS
NL 1949 ZW - 96 minuten
Regie: Jaap Speyer

met: Heintje=Henriëtte Davids (juffrouw van de markt), Johan Kaart jr. (broer Kobus Blok), Annetje=Annie van Duyn (dochter), Robert=Rob de Vries, Tilly Perin-Bouwmeester, Matthieu van Eysden, Clara Vischer-Blaaser, Chris Baay, Frans van Schaik, Marie Nagel, Jan Blok, Nelly Ernst, Tinny Lavelly, Ludzer Eringa, Alex Faassen, Rudi West, Charles Tobi, Jo Uges, George Beekhoven, Frans Nienhuis

Scenario: Rido, Piet Bakker. Scenariobewerking: Piet Bakker, Wolfgang Wilhelm. Verhaal verteld door gemeenteambtenaar van het Centraal Bureau voor Huisvesting. Heintje Davids en Johan Kaart worden vanwege de woningnood door de gemeente ingekwartierd in een villa aan de Apollolaan tot ongenoegen van de oorspronkelijke bewoners. Heintje Davids zingt enige liedjes. Muziek: Erich Ziegler, Harry Hilm. Muziek uitgevoerd door Dolf van der Linden met zijn Metropole Orkest. Camera: Richard Angst. Camera-assistent: Bob Chrispijn. Montage: Hermann Haller. Architect: A.H. Wegeriff. Make up: Fa. D.H. Michels. Productieleiding: Gabriel Levy. Eerst had men de film TEXTIEL EN LIEFDE willen noemen, maar daar het gegeven een sociaal tintje had is de titel herdoopt. In de eerste tien minuten van de film gaat de film sightseeing in Amsterdam. Oorlogsthematiek: gevolgen. Kosten film: 250.000 gulden. Pieter van der Valk in 'Binnenhof'van 11 maart 1949: "De intrige is uiterst mager en getuigt van onmacht om een behoorlijk scenario te schrijven. (...) Het is allemaal genoeglijk, zonder enige diepgang, geheel in de trant van de eerste Nederlandse lachsuccessen, waarbij thans de techniek op een hoger peil staat. Als acteurs voor de filmcamera voldoen Matthieu van Eysden en Chris Baay, de flegmatische ambtenaar, het beste. Ook Annie van Duyn 'doet' het als lieftallige verschijning. Ze behoeft echter een sterkere regisseurshand, dan die van Jaap Speyer. Het behoeft eigenlijk geen nadere toelichting dat deze film staat in het teken van de toneelmatige vertolking. Gezien de cast hadden wij ook niet anders verwacht, omdat regisseur Speijer zich tot dusverre niet heeft onderscheiden door een bijzonder filmische aanleg. Maar men kan zich amuseren met deze nieuwe Nederlandse filmprestatie, die in ieder geval de deur niet dicht slaat voor verdere mogelijkheden." Simon Carmiggelt in 'Het Parool' van 11 maart 1949: "Dat de makers zich over het begrip filmkunst het hoofd gebroken hebben, zal niemand willen beweren. Er werd geen enkele poging gedaan om boven de courante middelmaat uit te komen, maar binnen de enge grenzen van deze pretenties, hebben regie en spelers een onderhoudend resultaat bereikt, dat het première-publiek veel plezier bezorgde. En dat is al héél wat." Elsevier 1949: "De tweede Nederlandse speelfilm van na de oorlog (...) is een aangename verrassing gworden. Waar Gréville met zijn NIET TEVERGEEFS veler hoop op de toekomst der Nederlandse filmindustrie aan het wankelen had gebracht, heeft Speyer het vertrouwen weer enigermate hersteld. (...) Ze bezit een sterk humoristische inslag en momenten van waar filmisch genoegen door het voortreffelijk camerawerk van Richard Angst. Dat camerawerk is wel de sterkste zijde van de film. Op alle ogenblikken waarop de regie hem de vrije hand heeft gelaten, heeft Angst uitstekende resultaten weten te bereiken die zijn vakmanschap eens te meer bevestigen.(...)" 1.291.728 bezoekers.
Première: 11 maart 1949